ERMi Jüriöö Jooks


Sündmuse detailid


ERMi Jüriöö Jooks toimub 22. aprillil 2018 Tartus Raadil, Eesti Rahva Muuseumi ümbruses. Võistlus toimub koostöös Eesti Rahva Muuseumiga, tähistades Eesti Vabariik 100 ja Jüriöö ülestõusu 675 aastapäevasid.

 • 15:00 – võistluskeskus on avatud Eesti Rahva Muuseumi B-parklas
 • 17:00 – 2 km start
 • 17:30 – 10 km start
 • 17:50 – 5 km start
 • 19:00 – autasustamine

Kohapealne registreerimine ja stardimaterjalide väljastamine lõpeb 30 minutit enne vastavat starti.

Rajakirjeldus

Rajakaart

ERMi Jüriöö Jooks 2018 võistlusrajad kulgevad Raadil, Eesti Rahva Muuseumi territooriumil, piirkonna teedel ja kergliiklusteedel;
teed on osaliselt liikluseks avatud. Ohutuse huvides peavad osavõtjad täitma liikluseeskirju, juhinduma liiklusmärkidest ja liikluse korraldajate märguannetest;
jalgratastel võistlusrajal liikumine ja võistluse jälgimine on keelatud (va korraldajate eraldusmärkidega ratturid). Võistlejate ohutuse huvides ei tohi jalgratturid võistlusrajal segada jooksjate liikumist. Jalgratturitel on kohustus täita liikluse reguleerijate või võistluse korraldajate märguandeid;
teeninduspunktides ja võistluskeskuses on tagatud esmaabi.

Noortejooks

 • noortejooksu pikkuseks on 2 km;
 • noortejooks toimub Eesti Rahva Muuseumi territooriumil;
 • teeninduspunktid puuduvad.

Lühijooks

 • lühijooksu pikkuseks on 5km (1x5km);

teeninduspunkt asub 2,5km.

Põhijooks

 • põhijooks pikkuseks on 10km (2x5km);
 • teeninduspunktid asuvad 2,5km, 5km ja 7,5km.

Võistlusklassid

Võistlusklass

2km

5km

10km

Poisid/tüdrukud E (2009 ja nooremad)

+

Poisid/tüdrukud D (2007-2008)

+

Poisid/tüdrukud C (2005-2006)

+

Noormehed/neiud B(2003-2004)

+

+

Juuniorid (1999-2002)

+

+

Mehed/Naised (1979-1998)

+

+

Mehed/Naised 40+ (1959-1978)

+

+

Mehed/Naised 60+ (…-1958)

+

+

Mehed/Naised kepikõnd

+

+

Võistluskeskus

 • ERMi Jüriöö Jooks võistluskeskus paikneb Eesti Rahva Muuseumi B-parklas;
 • võistluskeskus on avatud alates 15:00;
 • võistluskeskuses on olemas riietumistelgid, kuid puuduvad pesemisvõimalused;
 • parkimine ERMi A-parklas ja B-parklas.

Autasustamine

 • autasustatakse kõikide võistlusklasside kolme parimat osalejat;
 • kõikidele osalejatele on ette nähtud osalejamedal.

Osavõtutasud

Võistlusklass

Kuni 21.03.2018

22.03-15.04.2018

Kohapeal

Noored E (2009 ja nooremad)

5€

5€

7€

Noored D (2007-2008)

5€

5€

7€

Noored C (2005-2006)

5€

5€

7€

Noormehed/neiud (1999 ja nooremad)

10€

15€

20€

M/N (1979-1998)

10€

15€

20€

M/N40+ (1959-1978)

10€

15€

20€

M/N60+ (…-1958)

10€

15€

20€

Kepikõnd M/N

10€

15€

20€

 

 

 • võistlusele eelregistreerimine toimub aadressil https://www.sportos.eu/ee/et/ermi-jurioo-jooks/
 • kohapealne registeerimine võistluskeskuses lõpeb 30 minutit enne vastavat starti;
 • osavõtutasu sisaldab osalejanumbrit, elektroonilist ajavõtmist, osalejamedalit, teenindust rajal ja finišis, vajadusel meditsiiniabi, pakihoidu;
 • ürituse ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (Force Majeure) osavõtumaksu ei tagastata;
 • osavõtust loobumisel / haigestumisel / võistluse katkestamisel osavõtutasu ei tagastata.

Ajavõtmine ja tulemused

 • ajavõtt toimub elektrooniliselt;
 • tulemused avaldatakse kohapeal võistluskeskuses ning võistluse järgselt koduleheküljel www.meieliigume.ee ja sportos.eu.

Muu info

 • osaleja kinnitab oma allkirjaga, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb ERMi JÜRIPÄEVA JOOKSUL täielikult omal riisikol;
 • iga osavõtja vastutab enda ohutuse ja endast oleneva ohutuse eest kaasvõistlejate suhtes;
 • osaleja võtab üritusest osa oma vaba tahte alusel kõiki ohte teadvustades ega pööra üritusel osalemisest tingitud mistahes otsese või kaudse kahju tekkimisel nõudeid korraldajate vastu;
 • kõik alla 16-aastased osavõtjad on rajal lapsevanema või hooldaja vastutusel;
 • korraldaja jätab õiguse teha ürituse päevakavas ja distantside osas muudatusi, millest teavitatakse spordiklubi Meie Liigume infokanalites ja võistluspäeval kohapeal;
 • korraldajal on õigus kasutada ja avaldada kõiki korraldaja poolt tehtavaid fotosid ja videoülesvõtteid turunduslikel eesmärkidel;
 • kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse korraldaja. Korraldajal on õigus muuta juhendis loetletud tingimusi ning võistlusradade paiknemist.

Peakorraldaja

MTÜ ABC Arendus
www.meieliigume.ee

Siim Ausmees
503 2748
siim@meieliigume.ee

Korralduspartner

Eesti Rahva Muuseum
www.erm.ee